Биржа трейдеров: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Содержание

Биржа Трейдеров Рейтинг — Sport & BonusSport & Bonus

Obvestilo o zasebnosti

Sport Vision d.o.o., Hrvaška ulica 18, 1000 Ljubljana, DŠ;: 68697856 (v nadaljevanju ponudnik), je vodja obdelave osebnih podatkov.

Osebni podatki bodo uporabljeni na podlagi soglasja uporabnika programa »sport & bonus« (v nadaljnjem besedilu: program) za namene, za katere je uporabnik navedel svoje soglasje.  Za vključitev v program mora uporabnik  ponudniku posredovati naslednje podatke:  ime in priimek, številko mobilnega telefona in mesto. Navedeni podatki so potrebni, da lahko uporabnik postane član programa in za identifikacijo uporabnika. Drugi podatki bodo uporabljeni le, če se uporabnik kartice strinja z dodatnimi obdelavami svojih osebnih podatkov. Če uporabnik navede, da želi prejemati informacije iz programa, bo ponudnik zahteval e-mail in telefonsko številko uporabnika. Če uporabnik želi prejemati personalizirana sporočila, bo ponudnik zaprosil za podatke o spolu in starosti. Osebne podatke, kot so ime in priimek, kontaktna številka, mesto, e-mail, spol in starost, lahko podjetje obdeluje tudi za zakonite poslovne usmeritve, z namenom analiziranja prodaje, strukture in deleža strank po demografskih podatkih in geografskih značilnostih ter za namene ugotavljanja možnih zlorab in zaščite poslovanja. Če se uporabnik ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, obstaja možnost, da v tem primeru ponudnik  ne bo mogel zagotoviti ustreznih storitev.

Osebne podatke uporabnika programa, bo ponudnik obdeloval, dokler ne bo dosežen namen obdelave, tj., ko bo aktivna registracija uporabnika. Po odjavi bo ponudnik osebne podatke hranil še šest mesecev, da bi rešil morebitne reklamacije iz preteklega obdobja. Če to zahtevajo veljavni predpisi, se lahko podatki hranijo dlje, v skladu s predpisanim datumom arhiviranja.

Ponudnik izvaja vse tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov. V skladu z zakonom, lahko ponudnik osebne podatke prenese tretji osebi. Osebne podatke lahko obdelujejo zaposleni v podjetju ponudnik, njeni člani in podružnice, člani prodajne in servisne mreže, s katerimi ste bili v stiku, partnerji «sport & bonus» (BUZZ, Sneakers, Tomas sport in Sport Vision) in drugi poslovni partnerji podjetja Sport Vision (agencije za oglaševanje, marketing in PR agencije, podjetja, ki zagotavljajo programsko podporo in nudijo računalniško opremo, vzdrževanje spletnih strani in trgovin, gostiteljske strežnike in vsi drugi partnerji, s katerimi ponudnik sodeluje za namen obdelave), kot tudi vse tretje osebe, v primeru, da to zahteva zakon. Uporabniški podatki programa se lahko pošljejo izvajalcem ponudnika, ki v imenu podjetja obdelujejo osebne podatke o uporabniku programa. Elektronski podatki so trenutno shranjeni pri ponudniku gostovanja Hetzner v Nemčiji. Osebni podatki se lahko posredujejo tudi drugim ponudnikom storitev hrambe podatkov na strežniku. V primeru prenosa osebnih podatkov izven Republike Slovenije, bo ponudnik sprejel vse potrebne ukrepe (vključno s sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul), da bo prenos v skladu s predpisi. Za informacije in kopijo dokumentov se obrnite na Sport Vision. Kontakti so navedeni na koncu tega obvestila o zasebnosti.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval, uporabljal, obdeloval in hranil zbrane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije.

Uporabnik ima kadar koli pravico od ponudnika zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, brisanje ali omejitev obdelave, pravico imajo ugovarjati obdelavi njegovih podatkov in prenosljivosti podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. Če meni, da je ponudnik kršil katero od njegovih pravic, ima uporabnik pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (Agencija za varstvo osebnih podatkov). Uporabnik ima v vsakem trenutku pravico, da umakne svoje soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost sporazuma, ki temelji na soglasju, preden je umaknjen.

Uporabnik ima pravico, da se obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Sport Vision na naslednji kontakt: [email protected] ali na telefonski številki 01/422 80 34.

Pravila programa „sport&bonus“

Sport Vision je začetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), založnik »sport&bonus » (v nadaljevanju: kartica) in za vse registrirane uporabnike programa.

Program se nanaša na naslednje koncepte:

 • Buzz
 • Sport Vision
 • kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v program

Ponudnik je pooblaščen, da izključno na podlagi lastne odločitve programu doda nov koncept in odstrani nekatere obstoječe koncepte iz programa.

Koncepti Sport Vision so hkrati partnerji programa »sport&bonus«, to pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (BUZZ, Sport Vision in Tomas sport) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko sčasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani  www.sportandbonus.com/slo

Partnerji programa so lahko tudi tretje osebe, ki s podjetjem Sport Vision podpišejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja in obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvršilec obdelave. Pred začetkom sodelovanja se podpišejo ustrezne pogodbe in sprejmejo kakršne koli drugi ukrepi, potrebni za zaščito osebnih podatkov.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejša od 18 let, prebiva v Republiki Sloveniji in izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, vključenih v program. S podpisom izjave o dostopu oseba potrdi, da se strinja z vsemi pravilniki programa in obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Uporabnik je odgovoren za resničnost in točnost vseh navedenih podatkov, povezanimi z uporabe kartice.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila umakne kartico iz obtoka, da spremeni ali popolnoma odpravi elemente programa in celoten program. O spremembah pravil in sprememb v partnerskem programu, bo ponudnik ustrezno obvestil uporabnika programa.

Ponudnik lahko občasno spremeni pravila programa in obvestilo o zasebnosti. Redno preverjajte spletno stran www.sportandbonus.com/slo, kjer bo podjetje objavljalo najnovejša pravila programa »sport&bonus«, politiko zasebnosti in sezname partnerjev. Če uporabnik kartico uporabi po spremembi, se šteje, da se strinja s spremembami.

Način uporabe kartice

Osnovna kartica ni prenosljiva na drugo osebo in jo lahko uporablja samo registrirani uporabnik programa, ki je podpisan v tej izjavi. Fizična oseba se lahko registrira samo enkrat in ima samo eno osnovno kartico. Ponudnik in partnerji programa si pridržujejo pravico, da kadar koli preverijo identiteto uporabnika kartice.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerih velja program, način registracije, zbiranje popustov in prednosti programa, lahko preverite na spletni strani www.sportandbonus.com/slo, ali pri enem od prodajnih partnerjev programa.

Za koriščenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolžan predložiti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija. Naknaden vpis vrednosti nakupov ni možen. Ponudnik si pridržuje pravico, da dodeli, spremeni in / ali prekliče ugodnosti programa po lastni presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistem, le ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup in velja samo ob prvi registraciji in samo za en nakup. Po vsakem naslednjem nakupu v trgovinah partnerjev programa, se vrednost nakupov sešteva. Po doseženi določeni skupni vrednosti nakupov, se uporabniku pri vsakem naslednjem nakupu v obračunskem obdobju upošteva predpisani odstotek popusta.

Lestvica nakupov in popustov:

% popusta

5% vrednost nakupa od  99,00 € do 499,00 €

7% vrednost nakupa od 500,00 € do 999,00 €

10% vrednost nakupa nad 1.000,00 €

Vrednosti nakupov se zbirajo in koristijo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljšem od 365 dni briše. Vrednost popusta se obračunava glede na nakupe pridobljene v obdobju 365 dni in niso vezani na določeno obdobje.

Prednosti programa ni mogoče kombinirati z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Sport Vision, Buzz in Tomas sport ter pri partnerjih programa. Torej se popusti ne seštevajo.

V primeru odpovedi programa, bo popust lahko uporabljen v 30 dneh po objavi prekinitve programa, v kolikor skupna vrednost zadošča za pridobljeno višino popusta.

Popusta na kartici ni mogoče zamenjati za gotovino.

Uporabnik programa ima lahko tudi naslednje ugodnosti, kadar je tako navedeno na prodajnem mestu:

 • »Znižano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki so znižani samo s kartico.
 • »Darilo s kartico »sport&bonus« — artikli s katerimi se dobi označeno darilo.

 

V primeru nakupa z darilnim bonom ali plačila preko računa, se ugodnosti programa ne morejo koristiti.

V primeru izgube ali kraje kartice, je uporabnik dolžan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniškega računa ali izgubo kartice prijaviti na telefon: 01/ 422 80 34, v roku 24 ur od odtujitve. Da se prepreči zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.

Če je uporabnik programa zbral določeno vrednost nakupov na izgubljeni kartici, bo ponudnik na zahtevo uporabnika programa zbrano vrednost nakupov prenesel na novo kartico.

Če uporabnik ne prijavi izgube kartice, ponudnik ni odgovoren za zlorabo ali izgubo vrednosti nakupov.

Uporabnik programa lahko prek svojega spletnega uporabniškega računa, spremeni svoje osebne podatke, ki so bili predhodno predloženi in prekliče članstvo v programu. Uporabnik programa lahko članstvo prekliče tudi po telefonu in kartico fizično vrne. Veljavnost kartice poteče v trenutku, ko je ponudnik prejel obvestilo o odpovedi in vrnitvi kartice. V tem primeru bo ponudnik izbrisal uporabniške podatke programa iz baze podatkov, v skladu s predvidenimi roki za hrambo podatkov.

Ponudnik lahko po lastni presoji in brez predhodnega obvestila iz programa izključi katerega koli uporabnika. Ponudnik je dolžan obvestiti uporabnika o izključitvi, vendar ni dolžan obrazložiti svoje odločitve.

Vsako nepooblaščeno kopiranje, razmnoževanje ali zloraba kartice se kaznuje v skladu z zakonom.

 

Ljubljana, 9.11.2021

Апелляция отказала трейдеру в иске к Мосбирже

База судей

Должность

Судья

21 апреля 9-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции по делу № А40-148168/2020 и оставил жалобу Игоря Гуревича без удовлетворения. Трейдер в иске к ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», АО «Национальный Клиринговый Центр» и АО «Инвестиционная компания «Финам», оспаривал методику определения риск-параметров биржи. Из-за решения остановить торги при отрицательной цене нефти трейдеры и инвесторы понесли крупные финансовые потери.

Поводом для обращения в суд стала ситуация на Московской бирже в апреле 2020 года. Тогда трейдеры понесли многомиллионные убытки, поскольку Мосбиржа закрыла торги с отрицательной ценой фьючерсов на нефть марки WTI. На следующий день торги по этой позиции вообще не стали проводить, так что участники торгов не могли закрыть позицию или выставить стоп-лосс. При этом Мосбиржа произвела расчеты по цене минус $37,63 (определила ее как цену по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже в предпоследний день). Эти действия представители биржи объяснили тем, что ее системы не приспособлены для работы с отрицательными величинами.

Гуревич утверждал, что такие основания приостановки торгов, как «по решению биржи» и во избежание «дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен», не относятся к заранее предусмотренным. Приостановка торгов по произволу Московской биржи противоречит закону. В связи с этим он просил суд признать ничтожным пункт правил Мосбиржи, который дает ей право на приостановку торгов по собственному решению.

Практика

Ответчики со ссылкой на заключение Центробанка утверждали, что Московская биржа была вправе ввести дополнительные основания для приостановки торгов в собственных правилах.

Они указывали, что трейдер не вступает в отношения с Мосбиржей напрямую – физлица не имеют права быть участниками торгов, они только представляют интересы своих клиентов. Они вступают в договорные отношения именно с клиентами, но не с самой биржей. В связи с этим Гуревич не может подавать иск к Мосбирже и ее клиринговым партнерам.

АСГМ согласился с этими доводами и отказал Гуревичу в удовлетворении требований. Это решение подтвердил 9-й ААС под председательством Татьяны Лялиной. Мотивировочная часть апелляционного постановления пока не изготовлена.

Ранее три инстанции полностью отказали группе инвесторов в иске к Мосбирже с требованием компенсации убытков (дело № А40-101464/2020). Мосбиржа действовала в рамках закона, когда не стала менять границы диапазона рисков вне расчетного периода и исполнила фьючерсные контракты по отрицательной цене, полагают суды.

После апрельских событий руководство Московской биржи сообщило, что подготовит технические решения для работы с отрицательными котировками.

Книги По Трейдингу Что Почитать Начинающему Трейдеру

Александр Элдер – профессиональный трейдер, исследовать технического анализа и психологии трейдинга. Начал торговать на бирже еще в 70-х годах XX века. Разве что я советовал бы не закапываться особенно в книги про фондовый рынок, если вы работаете на форексе, например. индексный опцион Там и свечи другие (ежедневные гепы между сессиями), и вообще иной мир. Равно как книги про опционные (“ванильные”) или фьючерсные стратегии, к чему они форекс- или БО-трейдеру? Захотите поторговать с ними на реальной бирже – вот тогда и ознакомитесь.

Как читать ленту и биржевой стакан с помощью современной торгово-аналитической платформы. Книга Николая Рудых не о трейдинге, а о страхе и жадности по отношению к деньгами. Она помогает понять главные мотивы человеческих поступков, связанных с финансами. Вы найдете множество tradeallcrypto любопытных иллюзий, в плену которых все мы были хотя бы однажды. Например, знали ли вы, что одинокие мужчины торгуют на 35% чаще одиноких женщин, при одинаковой “грязной” доходности. То есть их комиссии значительно выше, а реальная доходность ниже, несмотря на активность.

Энциклопедии Технического Анализа

Также в книге будут освящены участники краткосрочных займов и их механизм работы. Вашему вниманию представляется отличное пособие для начинающих, которое должно помочь существенно расширить ваши познания в финансовой области и области валютного трейдинга. Первая книга по оценке и фундаментальному анализу торговых инструментов это «Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов» Алексея Герасименко. Книга рассказывает нам, как получать большие деньги, имея всего лишь доступ в Интернет. Эта – – Книга- это ваш ориентир на рынке Forex, в ней отражены все термины и системы, которые вам пригодятся, а также новейшие методики трейдинга.

Когда начала читать, я ожидала того, что данная книга познакомит меня с понятием трейдинга, рынков. Она, скорее как сборник очень хороших советов для трейдеров, которые думают начать торговать, либо уже недавно начали. Особенно она полезна будет для вторых, потому что автор акцентирует внимание, в большей части, на практике. То есть Элдер отвечает на те вопросы, которые, по сути, должны появиться у новичков. В книге акцентируется внимание на выработке эмоционального и интеллектуального самопознания в процессе биржевой торговли.

Краткая Суть Книги

В процессе чтения становятся понятны инструменты, модели ценообразования, стратегии и тактики продаж. Все это благодаря доходчивому языку, достаточному числу примеров с иллюстрациями и объяснениями. ● «Технический анализ брокер от А до Я», 1 и 2 часть, Стивен Акелис — основы биржевого анализа и секреты использования сложных финансовых инструментов. Бенджамин Грехем «Разумный инвестор» — эту книгу Уоррен Баффет назвал одной из самых лучших.

Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании. «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера – то пособие, которое советуют новичкам профессионалы. Оно учит кропотливому труду, хладнокровному восприятию происходящего и стабильному, как бы странно это ни звучало, получению дохода. Также в категории Forex для начинающих книги «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана, «Как делать деньги на рынке Forex» Станислава Гребенщикова. Книга является бессмертным руководством Грэхема, помогающим анализировать ценные бумаги. Является одним из трех шедевров Грэхема, к которым также относятся «Разумный инвестор» и «Анализ финансовой отчетности».

Книги По Трейдингу

Книга посвящена принципам взаимодействия финансовых рынков. Речь идет взаимосвязях между акциями, облигациями, валютами и сырьевыми активами. Прародителем издания был «Межрыночный технический анализ», посвященных ситуации 1980-х гг. Нынешняя книга дополнена описанием картины начала 2000-х гг. Дано много графических примеров, однако это не в полной мере технический анализ. Использование межрыночных индикаторов позволяет дать фундаментальную оценку ситуации, строить прогнозы по одному виду активов, отталкиваясь от динамики другого вида.

Тот, кто воспринимает трейдинг как игру, которая может принести деньги – заведомо обречен на неудачи. Те же, кто серьезно нацелен на долгосрочную поступательную работу, должны быть готовы к овладению обширными теоретическим знаниями. Пособие подойдет опытным и профессиональным специалистам. Читатели рекомендуют книгу к приобретению и говорят, что из нее они узнали много нового о выдержке, слепой веры в успех, жесткости торговли. Номинация включает работы известных специалистов в области торговли и финансовых операций, которые доказали свой опыт на практике. Бенджамин Грехем «Анализ ценных бумаг» — принципы выбора лучших активов по отчетности эмитентов и другими факторам.

Джек Швагер «маги Рынка»

Один из главных факторов выбора самых обычных акций — понимание перспективности, есть ли основания предполагать будущий рост прибыли той или иной компании. Меня давно интересует данный вопрос о заработке именно на Форексе, но и с первого раза не получилось и со второго, поэтому данную книгу я обязательно прочту. Талеб променял многообещающую карьеру в инвестиционных компаниях США и Англии, на роль независимого трейдера.

 • Он узнал, чему и как их учили, включая правила входа и выхода с рынка и личные советы Дениса и Экхарда, и рассказал об этом в книге – самой полной и подробной об истории “черепашек”.
 • Билл Вильямс – это успешный трейдер на счету которого миллионы долларов.
 • Копирование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт.
 • Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Профессиональный трейдер Олесь Срибный рекомендует следующие 3 книги для обязательного прочтения — Воспоминания биржевого спекулянта, Биржа игра на деньги, Трилогия желания. Книга поможет трейдерам лучше понимать особенности рынка, а также узнать о том, как первоначально устроен финансовый рынок и что приводит к тем или иным изменениям. Герчик – мультимиллионер, живая легенда трейдинга.

Джек Швагер «технический Анализ Полный Курс»

Если вы внимательно отбираете для себя книги Форекс, купить лучше те, которые написаны самими биржевиками, снабжены рецензиями, отзывами читателей. Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. История об инвестиционных банках времен бурных 1980-х гг., когда наблюдался взлет рынка облигаций, в том числе и ипотечных. В захватывающей манере автор описывает головокружительный путь своего героя по торговым площадкам фирмы Salomon Brothers в Лондоне и Нью-Йорке.

Ты впрыскиваешь себе в сознание чужой успех, тебе хорошо. Затем эффект проходит, а перечитывание аналогичного результата больше не дает. И ты начинаешь бегать, выпучив глаза, искать другие истории успеха, столь же приятные и воодушевляющие. Если читать автобиографические, психологические шедевры вроде “Инвестора-танцора” Дарваса, ты заряжаешься некоей атмосферой успеха, а внутри тебя образуется приятное, “окрыляющее” чувство. Однако, вот какая проблема – это чувство очень недолговечное.

Эта И Ещё 2 Книги За 299

Любой успех — индивидуален и плод исключительно ваших, личных усилий. Адепты лучшего просто давно потерялись и, как и большинство трейдеров, пытаются схватится за соломинку ложной, напыщенной самоуверенности («только я знаю, что лучше»). Девушки не обижайтесь, вы и сами знаете, в каком виде мы вас предпочитаем видеть. Читать трейдерские книги как художественную литературу нельзя. Но если вам трейдинг в кайф – это не более утомительно, чем читать всего Хайнлайна любителю фантастики. Книга за книгой, вы впитываете чужой образ мыслей и постепенно в вашем, уникальном сознании – а оно неповторимо у каждого из нас – формируется свое, индивидуальное восприятие рынка.

Форекс Книги Для Начинающих И Опытных Трейдеров

Это книги по оценке и фундаментальному анализу торговых инструментов, книги по психологии, и литература из разряда «околотрейдинг». Теперь, когда вы знаете основы технического анализа и имеете пару рабочих паттернов в запасе, стоит изучить больше подходов к трейдингу. Одним из лучших сборников готовых стратегий является книга Линды Рашке.

Пошла Волна Роста В Акциях «туристов» Кого Стоит Брать, Пока Не Взлетели

Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев. Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

«малая Энциклопедия Трейдера», Автор Эрик Найман

Разочарование наступает в пределах месяца, после чего выясняется, что так просто, на азарте, рынок не одолеть. Неизбежно начинается поиск умных книжек по трейдингу, а там и проблемы не заставляют себя долго ждать. Мэб Фабер — инвестор, владелец хедж-фонда Cambria, автор большого количества исследовательских работ и книг. Одна из них, которая есть gkfx отзывы на русском языке — «Глобальное распределение активов». HFT — высокочастотный алгоритмический трейдинг, при котором сделки могут исчисляться в миллисекундах. Чтобы иметь возможность торговать на таких скоростях, вам нужен офис поближе к бирже, алгоритмы, способные торговать с высокочастотной скоростью, и качественное программное обеспечение.

Книги, Которые Читают Западные Трейдеры

Книга знаменитого спекулянта дает понимание того, как принимать решения в сложных «боевых» условиях реальных торгов. Сорос делится своей собственной философией и взглядом на рынок. По его мнению, не только инвесторы арум трейд и трейдеры влияют на рыночную ситуацию, но и рынок на них. Переварить 400 с гаком страниц этой трейдинг литературы будет непросто, но рассмотреть теорию рефлексивности очень полезно и новичкам и опытным трейдерам.

Эти три книги представляют собой ключи к пониманию феномена Грэхема и процесса инвестирования как такового. Одним из последователей Грэхема является Уоррен Баффет, который говорил, что его точка зрения на инвестиции — это 85% Бенджамин Грэхем и 15% Филип Фишер. Большая часть книги посвящена анализу финансовой отчетности, акций и облигаций. Даны конкретные примеры оценки компаний, типичных для первой половины 20-го века. Впрочем, общие принципы вполне актуальны и для современности.

Учебники По Трейдингу Для Начинающих

Вот почему последний раздел этой книги посвящен стратегиям достижения успеха и управления рисками. Главная цель этой книги — помочь вам воспользоваться множеством возможностей, предлагаемых валютным рынком. На каких криптовалютных биржах лучше всего начать торговать прямо сейчас. Какие лучшие мобильные и аппаратные кошельки для торговли криптовалютой. Основные торговые условия, такие как валютные пары, база и котировка, книга заказов, ставки и запросы, опция стоп-лимита и усреднение долларовой стоимости. Как использовать BNB в качестве торгового инструмента для обмена биткойнов или других криптовалют на различных платформах.

Фирма являлась самым мощным и прибыльным инвестиционным банком мира. Это откровенный и безжалостный рассказ об алчности и честолюбии, всех эксцессах Wall Street форекс тестеры тех времен. Литература для трейдеров – здесь описано, как различные экономические и политические факторы , природные события влияют на изменение курса валют.

Сбалансированное сочетание строгости и доступности издания не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и пр. Для успешного освоения достаточно первичных знаний по финансам и математической статистике. Книга содержит интересных историй о приобретениях компаний и активов в разных отраслях, удачах и неудачах великого Баффета.

Трейдинг на Московской бирже | С нуля до первой прибыли!

Трейдер — прекрасная профессия для вашего будущего.

Зарабатывать везде, где есть доступ в интернет, тихое место для концентрации и пару мониторов. В наше время, есть сотни способов зарабатывать не выходя из дома, и трейдинг — один из них. Для того, что бы совершать сделки на финансовых рынках всего мира не нужно иметь экономическое образование и огромный багаж знаний, достаточно соблюдать определенные правила , иметь денежный счет и желание стать обладателем самой респектабельной профессии в мире. Да, трейдинг это очень рискованное дело, но вознаграждение за ваш риск будет весьма приличным.

В этом курсе я расскажу Вам всю нужную информацию о том, что это такое и как устроено, я научу Вас анализировать рынок и определять куда направлены взоры крупных игроков, передам Вам свои точки входа и техники действий на срочном рынке. Так же в этом курсе Вы узнает как контролировать риски и уменьшать их до нуля, как правильно и эффективно управлять капиталом, как собирать информацию, которую Вы нигде не найдете и не купите ни за какие деньги. В процессе прохождения курса Вы получите технику, благодаря которой в дальнейшем сами сможете находить новые закономерности рынка.

***

Я, как никто другой, знаю, насколько важна собственная команда, поддержка и наставник, поэтому по мимо самого курса, Вы получите доступ в закрытый групповой чат, в котором я буду проводить трансляции и разбирать все Ваши вопросы возникшие после прохождения курса.

***

Этот курс будет регулярно пополняться новыми лекциями и материалами для более глубокого осознания и понимания трейдинга. Я постарался включить в этот курс только нужную информацию и ничего лишнего, чтобы не отнимать Ваше ценное время.

***

Ну что, готовы потратить несколько часов на изучение этого курса, что бы в дальнейшем поменять свою жизнь целиком и полностью до не узнавания?

Увидимся на курсе!

Что такое биржа трейдеров Форекс?

Биржа трейдеров Форекс – это огромный международный межбанковский рынок с огромным количеством участников (игроков) и колоссальным денежным оборотом, который составляет примерно 4 трл. долларов США в сутки.

На Форекс каждую секунду происходят операции купли-продажи самых разных валют. Крупные финансовые учреждения имеют возможность быстро обменивать одну валюту на другую, а мелкие трейдеры с относительно небольшим капиталом желают получить прибыль на колебаниях валютного курса.

Мы рассмотрим, как работает биржа трейдеров Форекс и что необходимо знать и уметь для получения прибыли.

Принцип работы рынка Форекс

Форекс не имеет конкретного местоположения. Котировки (стоимость валют) передаются в электронном виде компьютерными терминалами крупных банков. Но не банки формируют котировки – стоимость валют определяется спросом и предложением на рынке, а также экономическими новостями (фундаментальными факторами). Другими словами, изменить котировки в удобную для себя сторону не сможет ни один банк. Проверить отсутствие разницы в котировках разных брокеров просто – через торговый терминал МТ4 или непосредственно на сайте брокера Форекс. Как правило, стоимость валют отличается на 1-3 пункта у разных брокеров, но не более. Такая разница обусловлена разными комиссионными, заложенными в спрэд каждым брокером, и поставщиком котировок (более мелкие банки используют более крупные, получая от них котировки).

Чтобы торговать на Форекс, достаточно внести любую сумму на счёт – даже пары долларов будет достаточно (для центовых счетов). Брокер предоставляет кредитное плечо для торговли, что позволяет торговать на небольших суммах, так как минимальный объём сделки на Форекс равен 10 000 единиц базовой валюты. Для трейдинга Вам понадобится регистрация у брокера и торговый терминал МТ4. из надёжных брокеров советуем присмотреться к торговым условиям Alpari или RoboForex.

Пару слов об участниках рынка. Это крупные банки, фонды, маркемейкеры, обеспечивающие ликвидность, и мелкие трейдеры с небольшим капиталом. Ликвидность – это когда один трейдер хочет продать валюту, а другой у него эту валюту покупает. И наоборот. Маркетмейкеры сводят вместе такие сделки. Если покупатель или продавец отсутствует, маркетмейкер должен погасить заявку сам. Также маркетмейкеры могут торговать лично. Поскольку их депозиты исчисляются сотнями и миллионами долларов, то торговые операции маркетмейкеров могут реально двигать ценой.

Теория и практические навыки трейдера Форекс

Принцип торговли на Форекс прост – кто-то покупает валюту, кто-то продаёт. Цели при этом могут быть самые разные – кому-то нужно быстро обменять одну валюту на другую, а кто-то не прочь заработать. Самая численная группа участников рынка – это трейдеры, преследующие спекулятивные цели, то есть заработок на “купи дешевле, продай дороже”. Скажем, российский рубль против доллара США стоит столько-то. Трейдер прогнозирует, исходя из проведенного им анализа, что рубль будет дешеветь. Значит, есть смысл продавать рубль, покупая доллар США. После падения рубля трейдер продаёт доллары – и получает разницу в свой карман. Всё честно и прозрачно.

Самое сложное в таком виде заработка – достоверный прогноз. Для того, чтобы составлять точные прогнозы, нужны знания и практика. Если же Вы не хотите проводить месяцы и годы, обучаясь трейдингу на Форекс, можно воспользоваться готовыми решениями. Сюда относится Доверительное управление (на Ваших средствах торгуют другие, профессиональные трейдеры), копирование сделок других трейдеров (сервисы Share4you и InstaCopy), торговые советники (роботы) и др.

Если же Вы желаете со временем получить новую профессию – трейдера Форекс, то придётся поработать. Изучив теоретические основы трейдинга (прочтя книгу или закончив обучающие курсы), приступайте к практике. Собственно, лучше сразу соединить их вместе. Узнали что-то новое – смотрим в торговом терминале, как всё работает. Выучили новую фигуру технического анализа или свечную комбинацию – ищем их на графике валютной пары. Только таким образом все полученные знания будут усваиваться и приносить пользу.

Помните, что дорогу осилит идущий. Пройдёт совсем немного времени и Ваши результаты по трейдингу начнут радовать Вас цифрами на депозите. Искренне желаем успехов в освоении профессии XXI века – валютном трейдинге, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!


Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Trade Exchange – работайте с проверенными торговыми идеями в режиме реального времени

(f) Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что все сделки, которые вы совершаете после ознакомления с торговыми идеями, доступными в Сервисах, основаны исключительно на ваших собственных решениях.  Торговые идеи могут включать предлагаемые цены входа, сумму распределения (выраженную в процентах от портфеля) и символы определенных ценных бумаг (акции, опционы, спреды, криптовалюты). Однако TradeExchange не предлагает инвестиционных идей, направленных на ваше личное финансовое положение или иное, а лишь представляет торговые идеи, на основе которых вы можете решить, действовать или нет.

(g) Вы несете ответственность за управление своими собственными инвестиционными позициями и любыми ордерами, которые вы делаете с использованием Услуг, включая вход, корректировку, отмену и закрытие по рынку или другие цели выхода. Наши Услуги предоставляют вам симулированные торговые возможности, чтобы вы могли опробовать Услуги платформы, прежде чем привязывать счет к реальным деньгам.

(h) Примечание для издателей : TradeExchange оставляет за собой право загружать торговую историю для любого продукта или стратегии, предлагаемых на платформе Услуг, для проверки результатов с помощью различных методов, включая, помимо прочего, заявления Глобальных стандартов эффективности инвестиций (GIPS). , проверка третьей стороной и брокерские заявления.(a) Вы можете использовать Услуги только в информационных целях. TradeExchange является , а не зарегистрированным брокером-дилером по ценным бумагам или инвестиционным консультантом. Никакая информация, представленная Сервисами, не предназначена для брокерских, инвестиционных, налоговых, бухгалтерских или юридических консультаций, как предложение или ходатайство о предложении о продаже или покупке, или как одобрение, рекомендация или спонсорство какой-либо компании, ценной бумаги или фонда.

(b) TradeExchange не может и не может оценивать, проверять или гарантировать точность или полноту любых Торговых идей или другой информации, предоставляемой Услугами, пригодность или прибыльность любых инвестиций или качество любого издателя. Вы несете ответственность за проведение собственных инвестиционных исследований и принятие собственных решений. Мы рекомендуем вам обратиться за советом к квалифицированному специалисту по ценным бумагам, прежде чем делать какие-либо инвестиции, а также изучить и полностью понять все риски, прежде чем инвестировать.TradeExchange никоим образом не гарантирует платежеспособность, финансовое состояние или инвестиционную целесообразность каких-либо ценных бумаг. Никакие Торговые идеи или стратегии, предоставляемые Услугами, не предназначены для использования в качестве единственной основы для любого инвестиционного решения и не должны рассматриваться как рекомендации, предназначенные для достижения инвестиционных целей какого-либо конкретного инвестора.

(c) ВАЖНО : TradeExchange прямо отказывается от ответственности, и вы не можете полагаться на точность любых гипотетических результатов, полученных с помощью любых смоделированных торговых возможностей TradeExchange, в качестве основы для ваших инвестиционных решений.Прошлые результаты любого отдельного трейдера или издателя Торговые идеи или стратегии, доступные через Сервисы, не указывают на будущие доходы от такого источника и не указывают на будущие доходы, которые вы получите.

(d) Дополнительные сведения об отказе от ответственности см. в разделе 15 наших Условий предоставления услуг.

Страница не найдена

 • Образование
  • Общий

   • Словарь
   • экономика
   • Корпоративные финансы
   • Рот ИРА
   • Акции
   • Паевые инвестиционные фонды
   • ETF
   • 401 (к)
  • Инвестирование/Трейдинг

   • Основы инвестирования
   • Фундаментальный анализ
   • Управление портфелем ценных бумаг
   • Основы трейдинга
   • Технический анализ
   • Управление рисками
 • Рынки
  • Новости

   • Новости компании
   • Новости рынков
   • Торговые новости
   • Политические новости
   • Тенденции
  • Популярные акции

   • Яблоко (AAPL)
   • Тесла (ТСЛА)
   • Амазонка (АМЗН)
   • АМД (АМД)
   • Фейсбук (ФБ)
   • Нетфликс (NFLX)
 • Симулятор
 • Ваши деньги
  • Личные финансы

   • Управление капиталом
   • Бюджетирование/экономия
   • Банковское дело
   • Кредитные карты
   • Домовладение
   • Пенсионное планирование
   • Налоги
   • Страхование
  • Обзоры и рейтинги

   • Лучшие онлайн-брокеры
   • Лучшие сберегательные счета
   • Лучшие гарантии на дом
   • Лучшие кредитные карты
   • Лучшие личные кредиты
   • Лучшие студенческие кредиты
   • Лучшее страхование жизни
   • Лучшее автострахование
 • Советники
  • Ваша практика

   • Практика управления
   • Непрерывное образование
   • Карьера финансового консультанта
   • Инвестопедия 100
  • Управление капиталом

   • Портфолио Строительство
   • Финансовое планирование
 • Академия
  • Популярные курсы

   • Инвестирование для начинающих
   • Стать дневным трейдером
   • Трейдинг для начинающих
   • Технический анализ
  • Курсы по теме

   • Все курсы
   • Курсы трейдинга
   • Курсы инвестирования
   • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
 • О нас
 • Условия эксплуатации
 • Словарь
 • Редакционная политика
 • Рекламировать
 • Новости
 • Политика конфиденциальности
 • Связаться с нами
 • Карьера
 • Уведомление о конфиденциальности штата Калифорния
 • #
 • А
 • Б
 • С
 • Д
 • Е
 • Ф
 • грамм
 • ЧАС
 • я
 • Дж
 • К
 • л
 • М
 • Н
 • О
 • п
 • Вопрос
 • р
 • С
 • Т
 • U
 • В
 • Вт
 • Икс
 • Д
 • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash Meredith.

Страница не найдена

 • Образование
  • Общий

   • Словарь
   • экономика
   • Корпоративные финансы
   • Рот ИРА
   • Акции
   • Паевые инвестиционные фонды
   • ETF
   • 401 (к)
  • Инвестирование/Трейдинг

   • Основы инвестирования
   • Фундаментальный анализ
   • Управление портфелем ценных бумаг
   • Основы трейдинга
   • Технический анализ
   • Управление рисками
 • Рынки
  • Новости

   • Новости компании
   • Новости рынков
   • Торговые новости
   • Политические новости
   • Тенденции
  • Популярные акции

   • Яблоко (AAPL)
   • Тесла (ТСЛА)
   • Амазонка (АМЗН)
   • АМД (АМД)
   • Фейсбук (ФБ)
   • Нетфликс (NFLX)
 • Симулятор
 • Ваши деньги
  • Личные финансы

   • Управление капиталом
   • Бюджетирование/экономия
   • Банковское дело
   • Кредитные карты
   • Домовладение
   • Пенсионное планирование
   • Налоги
   • Страхование
  • Обзоры и рейтинги

   • Лучшие онлайн-брокеры
   • Лучшие сберегательные счета
   • Лучшие гарантии на дом
   • Лучшие кредитные карты
   • Лучшие личные кредиты
   • Лучшие студенческие кредиты
   • Лучшее страхование жизни
   • Лучшее автострахование
 • Советники
  • Ваша практика

   • Практика управления
   • Непрерывное образование
   • Карьера финансового консультанта
   • Инвестопедия 100
  • Управление капиталом

   • Портфолио Строительство
   • Финансовое планирование
 • Академия
  • Популярные курсы

   • Инвестирование для начинающих
   • Стать дневным трейдером
   • Трейдинг для начинающих
   • Технический анализ
  • Курсы по теме

   • Все курсы
   • Курсы трейдинга
   • Курсы инвестирования
   • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
 • О нас
 • Условия эксплуатации
 • Словарь
 • Редакционная политика
 • Рекламировать
 • Новости
 • Политика конфиденциальности
 • Связаться с нами
 • Карьера
 • Уведомление о конфиденциальности штата Калифорния
 • #
 • А
 • Б
 • С
 • Д
 • Е
 • Ф
 • грамм
 • ЧАС
 • я
 • Дж
 • К
 • л
 • М
 • Н
 • О
 • п
 • Вопрос
 • р
 • С
 • Т
 • U
 • В
 • Вт
 • Икс
 • Д
 • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash Meredith.

Знакомство с фондовыми биржами

Что такое фондовые биржи?

Фондовая биржа не владеет акциями. Вместо этого он действует как рынок, на котором покупатели акций связываются с продавцами акций. Акции можно торговать на нескольких биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Nasdaq.

Хотя большинство акций торгуются через брокера, важно понимать отношения между биржами и компаниями, которые торгуют. Кроме того, существуют различные требования к различным биржам, призванные защитить инвесторов.

Ключевые выводы

 • Фондовая биржа — это централизованное место, где корпорации и правительства могут покупать и продавать акции.
 • Аукционные биржи, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа, позволяют трейдерам и брокерам физически и устно передавать заказы на покупку и продажу.
 • Электронные биржи происходят на электронных платформах, поэтому для сделок не требуется централизованное физическое местонахождение.
 • Сети электронной связи связывают покупателей и продавцов напрямую, минуя маркет-мейкеров.
 • OTCBB был закрыт FINRA.
История фондовых бирж

Как работают фондовые биржи

Фондовая биржа — это место, где торгуются различные финансовые инструменты, включая акции, товары и облигации. Биржи объединяют корпорации и правительства вместе с инвесторами. Биржи помогают обеспечить ликвидность на рынке, а это означает, что покупателей и продавцов достаточно, чтобы сделки могли обрабатываться эффективно и без задержек.

Биржи также обеспечивают упорядоченную и справедливую торговлю, чтобы важная финансовая информация могла быть передана инвесторам и финансовым специалистам.

Акции впервые становятся доступными на бирже после того, как компания проводит первичное публичное размещение акций (IPO). Компания продает акции первоначальному набору публичных акционеров на IPO, известном как первичный рынок. После того, как в результате IPO акции перейдут в руки публичных акционеров, эти акции можно будет продавать и покупать на бирже или вторичном рынке.

Широкая публика может торговать акциями на вторичном рынке после первичного публичного предложения компании.

Биржа отслеживает поток заказов на каждую акцию, и именно поток спроса и предложения определяет цену акции. В зависимости от типа брокерского счета вы можете просматривать этот поток движения цены. Например, если цена предложения акции составляет 40 долларов, это означает, что инвестор сообщает бирже, что он готов купить акцию за 40 долларов.В то же время вы можете увидеть запрашиваемую цену в 41 доллар, что означает, что кто-то другой готов продать акции за 41 доллар. Разница между ними заключается в спреде спроса и предложения.

Аукционные биржи

Аукционные биржи — или аукционный рынок — это место, где покупатели и продавцы одновременно делают конкурентные предложения и предложения. На аукционе текущая цена акции — это самая высокая цена, которую покупатель готов потратить на ценную бумагу, а самая низкая цена — это та, которую согласится продавец.Затем сделки сопоставляются, и при их объединении ордер исполняется.

Аукционный рынок также называют открытой системой протеста. Брокеры и трейдеры общаются физически и устно в торговом зале или яме, чтобы покупать и продавать ценные бумаги. Хотя электронные системы постепенно заменяют эту систему, некоторые биржи по-прежнему используют систему аукционов, в том числе Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).

Аукцион закрытия NYSE — это последнее событие торгового дня, когда цена закрытия для каждой акции определяется путем объединения всех покупателей и продавцов, чтобы установить цену для всех участников.

Аукцион закрытия NYSE является одним из самых оживленных торгов на фондовых рынках США, когда торгуется почти 223 миллиона акций.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE)

Нью-Йоркская фондовая биржа — крупнейшая в мире фондовая биржа. Материнской компанией Нью-Йоркской фондовой биржи является Intercontinental Exchange (ICE) в результате слияния с европейской биржей Euronext в 2007 году.

Хотя некоторые из его функций были переданы электронным торговым площадкам, он остается одним из ведущих мировых аукционных рынков, а это означает, что специалисты (так называемые «назначенные маркет-мейкеры») физически присутствуют на его торговых площадках.Каждый специалист специализируется на определенной акции, покупая и продавая акции на аукционе.

Эти профессионалы находятся под конкурентной угрозой со стороны электронных бирж, которые утверждают, что они более эффективны, то есть они быстрее совершают сделки и демонстрируют меньшие спреды между спросом и предложением, устраняя посредников-людей.

Компании, котирующиеся на NYSE, пользуются большим доверием, потому что они должны соответствовать требованиям первоначального листинга и выполнять требования ежегодного обслуживания.Чтобы продолжать торговать на бирже, компании должны поддерживать цену выше 4 долларов США за акцию.

Инвесторы, торгующие на NYSE, пользуются набором минимальных мер защиты. Среди нескольких требований, введенных NYSE, особенно важны следующие два:

 • Планы поощрения акциями должны быть одобрены акционерами.
 • Большинство членов совета директоров должны быть независимыми, комитет по вознаграждениям должен полностью состоять из независимых директоров, а комитет по аудиту должен включать по крайней мере одного человека, который обладает «бухгалтерским или связанным с ним опытом финансового управления».»

Электронные биржи

Многие биржи теперь позволяют торговать в электронном виде. Здесь нет трейдеров и нет физической торговой активности. Вместо этого торговля происходит на электронной платформе и не требует централизованного места, где могут встретиться покупатели и продавцы.

Эти биржи считаются более эффективными и намного более быстрыми, чем традиционные биржи, и ежедневно совершают сделки на миллиарды долларов. Nasdaq — одна из ведущих мировых электронных бирж.

NASDAQ

Nasdaq иногда называют экранным, потому что покупатели и продавцы связаны только компьютерами через телекоммуникационную сеть. Маркет-мейкеры, также известные как дилеры, владеют собственными товарными запасами. Они готовы покупать и продавать акции на Nasdaq и должны публиковать свои цены покупки и продажи.

Биржа имеет требования к листингу и управлению, аналогичные требованиям NYSE. Например, акции должны поддерживать минимальную цену в 4 доллара.Если компания не соблюдает эти требования, она может быть исключена из листинга на внебиржевом (OTC) рынке. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), если цена ценной бумаги закрывается ниже 1 доллара США в течение 30 последовательных торговых дней, эта биржа инициирует процесс исключения из листинга.

В среднем через Nasdaq ежедневно совершается более 5 миллионов сделок.

Электронные коммуникационные сети (ECN)

Электронные коммуникационные сети (ECN) являются частью класса бирж, называемого альтернативными торговыми системами (ATS).ECN связывают покупателей и продавцов напрямую, потому что они обеспечивают прямую связь между ними; ECN обходят маркет-мейкеров. Думайте о них как об альтернативном способе торговли акциями, котирующимися на Nasdaq и, все чаще, на других биржах, таких как NYSE или иностранные биржи.

Есть несколько инновационных и предпринимательских ECN, которые, как правило, хороши для клиентов, поскольку они представляют собой конкурентную угрозу традиционным биржам и, следовательно, снижают транзакционные издержки. Хотя некоторые ECN позволяют торговать розничным инвесторам, ECN в основном используются институциональными инвесторами, то есть фирмами, инвестирующими крупные суммы для других инвесторов, таких как управляющие пенсионными фондами.

Примеры ECN включают межбанковский сетевой электронный перевод (INET) Nasdaq и опционы Arca, которые контролируются NYSE.

Электронные коммуникационные сети (ECN) позволяют брокерским фирмам и трейдерам из различных географических регионов мира торговать в нерабочее время основных бирж.

Безрецептурный (OTC)

Термин «внебиржевой» (OTC) относится к рынкам, отличным от организованных бирж, описанных выше.На внебиржевых рынках обычно котируются небольшие компании, многие из которых ушли на внебиржевой рынок, потому что были исключены из листинга. Два основных внебиржевых рынка включают:

Безрецептурная доска объявлений (OTCBB)

Внебиржевая доска объявлений (OTCBB) представляла собой электронное сообщество маркет-мейкеров. Компании, выпавшие из Nasdaq, часто оказывались здесь. Когда-то на OTCBB не было количественных минимумов или минимальных годовых продаж или активов, необходимых для листинга. Внебиржевая доска объявлений была закрыта в ноябре.2021.

Розовые простыни

Второй внебиржевой рынок называется Pink Sheets, служба листинга, которая не требует от компаний регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Ликвидность часто минимальна, и эти компании не обязаны подавать ежеквартальные 10Q.

Внебиржевые риски

Некоторые индивидуальные инвесторы опасаются внебиржевых акций из-за связанных с ними дополнительных рисков. С другой стороны, некоторые сильные компании торгуют на внебиржевом рынке.На самом деле, несколько крупных компаний намеренно перешли на внебиржевые рынки, чтобы избежать административного бремени и дорогостоящих сборов, которые сопровождают законы о надзоре за регулирующими органами, такие как закон Сарбейнса-Оксли.

Вы также должны быть осторожны при инвестировании в внебиржевые акции, если у вас нет опыта работы с дешевыми акциями, поскольку они в основном торгуются внебиржевым путем.

Другие биржи

Есть много других бирж, расположенных по всему миру, в том числе биржи, которые торгуют акциями и облигациями, а также те, которые обменивают цифровые валюты.

Азия

На TSE зарегистрировано более 3800 компаний с совокупной рыночной капитализацией более 5,6 трлн долларов.

Шанхайская фондовая биржа (SSE) является крупнейшей в материковом Китае. На бирже торгуются многие инвестиции, включая акции, облигации и взаимные фонды. Шэньчжэньская фондовая биржа (SZSE) является второй по величине независимой фондовой биржей в Китае.

Европа

Euronext — крупнейшая фондовая биржа Европы, и хотя она претерпела несколько слияний, первоначально она была образована в результате слияния фондовых бирж Амстердама, Парижа и Брюсселя.Лондонская фондовая биржа (LSE) расположена в Соединенном Королевстве и является второй по величине биржей в Европе.

Самый популярный индекс на LSE — индекс 100 акций Financial Times Stock Exchange (FTSE). «Footsie» содержит 100 лучших хорошо зарекомендовавших себя публичных компаний или акций «голубых фишек».

Цифровые биржи

Coinbase — ведущая биржа криптовалют в США. У Coinbase есть передовая торговая платформа, которая облегчает торговлю криптовалютой для розничных инвесторов и депозитарные счета для учреждений.Хотя биткойн является самой популярной криптовалютой, через Coinbase торгуются и другие, такие как Ethereum и Litecoin. Coinbase лицензирована как биржа криптовалют в 42 штатах США.

Binance — ведущая мировая биржа криптовалют со средним объемом торгов 2 миллиарда в день. В прошлом счета Binance нельзя было пополнять с помощью долларов США, но это изменилось, и вы можете вносить депозиты с помощью SWIFT-перевода.

Kraken — это криптовалютная биржа в Сан-Франциско, где инвесторы могут покупать или продавать криптовалюты, используя различные фиатные валюты, включая U.S. долларов, евро, канадских долларов и японских иен. Через биржу Kraken можно торговать более чем дюжиной виртуальных валют, включая биткойн, Ethereum, EOS и Monero. Как и в случае с большинством криптовалютных бирж, инвесторам необходимо создать и пополнить свой цифровой кошелек, который связан с торговым счетом.

Часто задаваемые вопросы о фондовых биржах

Какие 3 основные фондовые биржи в США?

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — крупнейшая фондовая биржа в США.С. и мира по рыночной капитализации. NASDAQ является второй по величине фондовой биржей в США, а Американская фондовая биржа, которая теперь известна как NYSE Amex Equities после приобретения NYSE Euronext в 2008 году, является третьей по величине в США.

Что такое простое определение фондовой биржи?

Фондовая биржа — это рынок, который объединяет покупателей и продавцов для облегчения инвестиций в акции.

В чем разница между фондовой биржей и фондовым рынком?

Фондовая биржа — это рынок или инфраструктура, облегчающая торговлю ценными бумагами.С другой стороны, фондовый рынок — это общий термин, представляющий все акции, которые торгуются в определенном регионе или стране. Фондовый рынок часто представляют как индекс или группу различных акций, таких как S&P 500.

Какова цель фондовой биржи?

Фондовая биржа объединяет компании и инвесторов. Фондовая биржа помогает компаниям привлекать капитал или деньги, выпуская акции для продажи инвесторам. Компании инвестируют эти средства обратно в свой бизнес, а инвесторы в идеале получают прибыль от своих инвестиций в эти компании.

Суть

Каждая акция должна котироваться на бирже, где встречаются покупатели и продавцы. Двумя крупными биржами США являются NYSE и Nasdaq. Компании, зарегистрированные на любой из этих бирж, должны соответствовать различным минимальным требованиям и базовым правилам, касающимся «независимости» их советов директоров.

Но это ни в коем случае не единственные законные обмены. Электронные коммуникационные сети относительно новы, но в будущем они наверняка захватят больший кусок пирога транзакций.Наконец, внебиржевой рынок — прекрасное место для опытных инвесторов, которым не терпится поэкспериментировать, а ноу-хау — провести дополнительную комплексную проверку.

Home :: FMBX

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДВА УРОВНЯ ЧЛЕНСТВА

Звоните, пишите по электронной почте или общайтесь со службой поддержки для получения информации.
701-237-6772

[email protected]

Полное членство

Полный доступ ко всему

$ 1250 в год основные услуги.Кроме того, эти участники имеют электронный доступ ко всем тендерным документам, включая спецификации и чертежи для каждого проекта, при посещении виртуальной комнаты планирования.

 

 

Базовое членство

Доступ к дополнениям включен

340 $ в год

Год членства: с 1 июля по 30 июня Кроме того, участники с этим пакетом могут просматривать список проектов с доступом к дополнениям при посещении Virtual Planroom.

 

Шаг 1

Заполните формы ниже. Каждый пользователь должен будет подписать пользовательское соглашение.
Ваша заявка будет задержана, если формы содержат неполную или неточную информацию.

Формы членства

Шаг 2

Отправьте заполненные формы по адресу [email protected]
Утверждение вашей заявки может занять до 24 часов.

Шаг 3

Оплатите соответствующий членский взнос, указанный ниже.

Комиссия за удобство в размере 4% применяется ко всем транзакциям по карте.
Плата за повторную активацию в размере 75 долларов США применяется к продлениям, полученным после 30 сентября.
При желании вы можете позвонить по телефону 701-237-6772 в рабочее время, чтобы договориться об оплате.

Членство подлежит утверждению Советом директоров

Шаг 4

Каждый пользователь, указанный в приложении, получит приглашение по электронной почте.
Просто следуйте инструкциям в письме.

Нужно добавить или заменить пользователей?

 

Заполните форму обновления ниже.
Каждому новому пользователю потребуется подписанное пользовательское соглашение.
Отправьте заполненные формы по электронной почте на адрес [email protected]

Обновите формы

Могут ли ваши конкуренты следить за вашим использованием?

Конфиденциальность должна быть правом

Многие плановые номера были распроданы, позволяя вашим конкурентам следить за вашей деятельностью. Если вы спросите, они могут назвать это функцией, позволяющей «исследовать» другие компании, использующие их платформу. Это не функция. Это вторжение в вашу личную жизнь.  Спросите своего текущего провайдера, можете ли вы отключить его, чтобы ваши конкуренты не могли «исследовать» вашу деятельность, но не удивляйтесь их ответу.
 

Наша платформа позволяет вам контролировать свою информацию. Вы можете поделиться со всем миром, другими участниками, своей сетью или вообще ни с кем. Вам решать!

Предоставляет ли текущий поставщик услуг такой выбор? Они должны… мы делаем.

Ваше право на неприкосновенность частной жизни встроено в нашу платформу .

 

Мы работаем в местных некоммерческих организациях и в строительной отрасли.
Основанная в 1904 году, основатели Fargo-Moorhead Builders and Traders Exchange, Inc (FMBX) хотели найти способ улучшить связи между многими строителями и торговцами, составлявшими строительную отрасль в этом районе. В 1912 году FMBX была зарегистрирована и стала некоммерческой организацией, состоящей только из членов. Спустя более 100 лет после нашего скромного начала мы продолжаем предлагать строителям и подрядчикам передовые и ценные инструменты, чтобы помочь им в процессе торгов.FMBX — это, по сути, библиотека для активного участия в торгах по коммерческим строительным проектам. Наша ассоциация предоставляет физическую комнату планирования, а также онлайн-комнату планирования 24/7. С обновленным онлайн-членством участники могут просматривать все документы, связанные с проектом, включая полные наборы планов и спецификаций, не выходя из дома или офиса!

Трансатлантическая работорговля · Африканские переходы, адаптация малоземелья · Инициатива цифровой истории малоземелья

Трансатлантическая работорговля была крупнейшим принудительным перемещением людей на большие расстояния в истории человечества.С шестнадцатого до конца девятнадцатого веков более двенадцати миллионов (по некоторым оценкам, до пятнадцати миллионов) африканских мужчин, женщин и детей были порабощены, перевезены в Америку и куплены и проданы в основном европейскими и евроамериканскими рабовладельцами в качестве движимое имущество, используемое для их труда и навыков.

Трансатлантическая работорговля происходила в рамках более широкой системы торговли между Западной и Центральной Африкой, Западной Европой, Северной и Южной Америкой. В африканских портах европейские торговцы обменивали металлы, ткани, бусы, ружья и боеприпасы на пленных африканцев, привезенных на побережье из внутренних районов Африки, в основном африканскими торговцами.Многие пленники умерли как раз во время длительных переходов по суше от внутренних районов к побережью. Затем европейские торговцы держали выживших порабощенных африканцев в укрепленных замках рабов, таких как Эльмина в центральном регионе (ныне Гана), остров Гори (ныне на территории современного Сенегала) и остров Банс (ныне на территории современной Сьерра-Леоне), прежде чем заставить их на корабли для Срединного прохода через Атлантический океан.

По оценкам ученых, от десяти до девятнадцати процентов миллионов африканцев, вытесненных в Средний проход через Атлантику, погибли из-за суровых условий на невольничьих кораблях.Те, кто прибыл в различные порты Америки, затем продавались на публичных аукционах или в небольших торговых точках владельцам плантаций, торговцам, мелким фермерам, преуспевающим торговцам и другим работорговцам. Затем эти торговцы могли перевозить рабов на много миль дальше для продажи на другие карибские острова или во внутренние районы Северной или Южной Америки. Преимущественно европейские рабовладельцы покупали порабощенных африканцев для предоставления рабочей силы, которая включала домашнюю прислугу и кустарное ремесло. Однако большинство из них предоставили сельскохозяйственную рабочую силу и навыки для выращивания товарных культур на плантациях для национальных и международных рынков.Рабовладельцы использовали прибыль от этого экспорта, чтобы расширить свои земельные владения и купить больше порабощенных африканцев, увековечив цикл трансатлантической работорговли на века, пока различные европейские страны и новые американские нации официально не прекратили свое участие в торговле в девятнадцатом веке (хотя — Атлантическая работорговля продолжалась даже после того, как национальные и колониальные правительства издали юридические запреты).

Большое каноэ и деревенская сцена, возможно, Либерия, середина XIX века, любезно предоставлено Библиотекой специальных коллекций Университета Вирджинии.Пример мелководных судов, используемых в Западной и Центральной Африке для отражения европейских атак и предотвращения первых попыток колонизации материка.

СОЗДАНИЕ ТОРГОВЛИ

В пятнадцатом веке Португалия стала первой европейской страной, принявшей активное участие в торговле африканскими рабами. Португальцы в основном приобретали рабов для работы на плантациях африканских островов в Атлантике, а затем для плантаций в Бразилии и Карибском бассейне, хотя они также отправили небольшое количество рабов в Европу.Первоначально португальские исследователи пытались получить африканскую рабочую силу путем прямых набегов вдоль побережья, но они обнаружили, что эти нападения были дорогостоящими и часто неэффективными против военных стратегий Западной и Центральной Африки.

Например, в 1444 году в Сенегал прибыли португальские мародеры, готовые напасть и захватить африканцев, используя доспехи, мечи и глубоководные суда. Но португальцы обнаружили, что сенегальцы перехитрили свои корабли, используя легкие мелководные суда, более подходящие для эстуариев сенегальского побережья.Кроме того, сенегальцы сражались отравленными стрелами, которые проскользнули сквозь их доспехи и уничтожили португальских солдат. Впоследствии португальские торговцы, как правило, отказывались от прямых боевых действий и устанавливали торговые отношения с лидерами Западной и Центральной Африки, которые соглашались продавать рабов, захваченных в ходе различных африканских войн или внутренней торговли, а также золото и другие товары в обмен на европейские и североафриканские товары.

Со временем португальцы наладили дополнительные партнерские отношения в сфере работорговли с африканскими лидерами вдоль побережья Западной и Центральной Африки и заявили о монополии на эти отношения, что первоначально ограничивало доступ к торговле для других западноевропейских конкурентов.Несмотря на претензии португальцев, африканские лидеры применяли свои собственные местные законы и обычаи в переговорах о торговых отношениях. Многие приветствовали дополнительную торговлю с европейцами из других стран.

Когда португальцы, а позднее и их европейские конкуренты, обнаружили, что одних только мирных торговых отношений недостаточно для производства достаточного количества порабощенных африканцев, чтобы удовлетворить растущие потребности трансатлантической работорговли, они заключили военные союзы с некоторыми африканскими группами против своих врагов. Это поощряло более масштабные боевые действия для производства пленников для торговли.В то время как у поддерживаемых европейцами африканцев были свои собственные политические или экономические причины для борьбы с другими африканскими врагами, конечным результатом для европейцев, торговавших в этих военных союзах, был более широкий доступ к порабощенным военнопленным. В меньшей степени европейцы также занимались колонизацией Африки, чтобы обеспечить себе доступ к рабам и другим товарам. Например, португальцы колонизировали часть Анголы в 1571 году с помощью военных союзов из Конго, но были вытеснены в 1591 году своими бывшими союзниками. В течение этого раннего периода африканские лидеры и европейские конкуренты в конечном итоге не позволили этим попыткам колонизации Африки стать такими масштабными, как в Америке.

Португальцы доминировали в ранней трансатлантической работорговле на африканском побережье в шестнадцатом веке. В результате другие европейские нации сначала получили доступ к порабощенным африканцам через частное владение во время войн с португальцами, а не через прямую торговлю. Когда английские, голландские или французские каперы захватывали португальские корабли во время атлантических морских конфликтов, они часто находили на этих кораблях порабощенных африканцев, а также товары атлантической торговли, и отправляли этих пленников на работу в свои колонии.

Таким образом, каперство вызвало рыночный интерес к трансатлантической работорговле через европейские колонии в Америке. После того, как Португалия временно объединилась с Испанией в 1580 году, испанцы нарушили монополию португальской работорговли, предложив прямые контракты на работорговлю другим европейским купцам. Известная как система asiento , голландцы воспользовались этими контрактами, чтобы конкурировать с португальцами и испанцами за прямой доступ к африканской работорговле, а затем последовали британцы и французы.К восемнадцатому веку, когда трансатлантическая работорговля достигла своего пика, британцы (за ними последовали французы и португальцы) стали крупнейшими перевозчиками порабощенных африканцев через Атлантику. Подавляющее большинство порабощенных африканцев отправились на плантации в Бразилии и Карибском бассейне, а меньший процент отправился в Северную Америку и другие части Южной и Центральной Америки.

БИРЖА СТРОИТЕЛЕЙ И ТРЕЙДЕРОВ GRAND FORKS

Как и общая рейтинговая система Encompass, маяк культуры и сообщества развивается по мере разработки показателей и готовности к интеграции.Ниже вы можете найти дополнительную информацию о показателях, которые мы в настоящее время оцениваем в этом маяке, и их значимости для некоммерческой деятельности.


Скрыть
Отзывы постоянных клиентов

Наше партнерство с Feedback Labs и Candid, а также с другими партнерами, включая Fund for Shared Insight, GlobalGiving и Keystone Accountability, позволяет нам оценивать методы обратной связи постоянных клиентов некоммерческих организаций с помощью информации, собранной на Candid’s сайт.

Практика обратной связи показала, что она поддерживает лучшие результаты в области разнообразия, справедливости и вовлеченности, что является важной областью оценки, которую мы намерены расширять и развивать в будущем.Feedback Labs задокументировала несколько исследований, которые показывают, что помимо достижения организационных целей некоммерческие организации, которые внимательны и реагируют на проблемы и идеи, поднятые бенефициарами, устанавливают более прочные отношения с людьми, которым они служат, способствуют большей справедливости и расширяют возможности избирателей способами, которые могут помочь обеспечить лучшие долгосрочные результаты. Здесь вы можете найти ресурсы, которые помогут некоммерческим организациям улучшить свои методы обратной связи.

Дополнительную информацию о том, как мы оцениваем этот показатель, можно найти здесь.


Разнообразие, равенство и интеграция

Скрыть
Разнообразие, равенство и интеграция

Растет число исследований, которые показывают, что эффективные методы DEI могут способствовать более позитивной организационной культуре, что может повлиять на способность некоммерческой организации оказывать влияние на людей и сообщества, которым они служат. Национальный совет некоммерческих организаций собрал несколько ресурсов и исследований, в которых документировано, как эффективные методы DEI могут помочь организациям развивать чувство принадлежности и мотивации персонала, улучшать методы управления и руководства, а также стимулировать инновации, которые могут помочь некоммерческим организациям в достижении их целей.

Наша предварительная оценка практики DEI некоммерческой организации была разработана с учетом опыта и советов десятков лидеров некоммерческого и благотворительного секторов и основана на информации о стратегиях справедливости, собранной через демографический профиль Candid. Charity Navigator разработал план повторения и расширения наших предварительных рейтингов DEI и будет внедрять его постепенно, чтобы предоставить благотворительным организациям достаточно времени для включения, отчетности и потенциального улучшения своей практики участия в акционерном капитале.Ресурсы, которые помогут некоммерческим организациям улучшить свою практику DEI, можно найти здесь.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*